Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Αρχική > Προφίλ > Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Για εμάς στη ΔΕΣΜΟΣ οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο, άρα πέρα από τα στενά όρια της οικονομικής λειτουργίας πρέπει να ενδιαφέρονται για την ποιότητα ζωής των διαφόρων ομάδων που επηρεάζονται από τη δράση της επιχείρησης.

Στη ΔΕΣΜΟΣ έχουμε οικιοθελώς αναλάβει τη δέσμευση για τη χρήση στην επιχειρηματική μας πρακτική και λειτουργία κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας, εργαζόμενους, συνεργάτες, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές και εν γένει τις κοινότητες μέσα στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Στη ΔΕΣΜΟΣ διαρκώς αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Υπηρετούμε, δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες